Προϊόντα με πιστοποίηση MED


Τα προϊόντα με πιστοποίηση MED μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον χρωματισμό της εσωτερικής επίπλωσης και άλλων επιφανειών των καταστρωμάτων. Είναι δοκιμασμένα σύμφωνα με την οδηγία για τον εξοπλισμό των πλοίων (Marine Equipment Directive) και φέρουν το σήμα του πηδαλίου. Εμφανίζουν χαμηλή μετάδοση της φωτιάς και δεν προκαλούν τοξικούς κινδύνους σε υψηλές θερμοκρασίες.

Μάθετε Περισσότερα

Ταχυστέγνωτο αντισκωριακό αλκυδικό αστάρι ενός συστατικού. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.

Αλκυδικό αστάρι

Ταχυστέγνωτο, αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι υψηλών στερεών, δυο συστατικών, πολυαμιδικής δικτύωσης. Περιέχει φωσφορικό ψευδάργυρο.

Εποξειδικό αστάρι

Ταχυστέγνωτο πολυουρεθανικό αντισκωριακό χρώμα δυο συστατικών, σε ημιμάτ φινίρισμα. Σκληρυντής αλιφατικός ισοκυανικός.

Πολυουρεθανικό επίχρισμα

Εξαιρεκτικά ανθεκτικό πολυουρεθανικό χρώμα δυο συστατικών, που δεν παθαίνει κιμωλίαση σε σατινέ φινίρισμα. Σκληρυντής αλιφατικός ισοκυανικός.

Πολυουρεθανικό επίχρισμα

Εξαιρετικά ανθεκτικό, πολυουρεθανικό βερνίκι δυο συστατικών, σε γυαλιστερό φινίρισμα. Σκληρυντής αλιφατικός ισοκυανικός.

Οικολογικό πλαστικό χρώμα, ακρυλικής βάσης, για εσωτερική χρήση.

Οικολογική ριπολίνη νερού, ακρυλικής βάσης, για εσωτερική χρήση σε ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες.

Οικολογική ριπολίνη νερού, ακρυλικής βάσης, για εσωτερική χρήση σε ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες.

Οικολογική ριπολίνη νερού, ακρυλικής βάσης, για εσωτερική χρήση σε ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες.

Ταχυστέγνωτο τροποποιημένο αστάρι και υπόστρωμα νερού, ακρυλικής βάσεως, πρόσφυσης σε απαιτητικές επιφάνειες, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Εξειδικευμένο αστάρι και υπόστρωμα διαλύτου, αλκυδικής βάσεως, πρόσφυσης σε απαιτητικές επιφάνειες, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Αλκυδικό αστάρι

Επικοινωνία

    Σχόλια & Ερωτήσεις