Βιομηχανικά Συστήματα Βαφής

Συστήματα βαφής σκανδιναβικής ποιότητας με έμφαση στον απόλυτο σεβασμό του περιβάλλοντος.

Με ιστορία που ξεκινά από το 1862 στη Φινλανδία, η Tikkurila είναι σταθερά μια από τις 10 μεγαλύτερες εταιρίες ανάπτυξης και παραγωγής χρωμάτων
στην Ευρώπη. Διαθέτει πλήθος εργοστασίων παραγωγής και εμπορική παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Από τον Ιούνιο του 2021 αποτελεί μέλος του ομίλου PPG. Παράγει αξιόπιστα συστήματα βαφής για ένα ευρύ φάσμα επιφανειών, χρήσεων και απαιτήσεων.

Τεχνολογίες & Πιστοποιήσεις

Εδώ και δεκαετίες η Tikkurila αναπτύσσει και προωθεί υψηλής ποιότητας και φιλικές προς τον χρήστη λύσεις επεξεργασίας επιφανειών. Τα προϊόντα της εκτός από καινοτόμα, είναι και ασφαλή τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. Χρησιμοποιεί με βιώσιμο τρόπο τους περιορισμένους πόρους της φύσης και της κοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, από τις πρώτες ύλες μέχρι την επαναβαφή.

BREEAM

LEED

Nordic Swan

MED

M1

CE

Πιστοποίηση που σχεδιάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρησιμοποιείται από το 1990 για να ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κατασκευής.

Μάθετε Περισσότερα
boat-wheel

Πρόκειται για το περισσότερο διαδεδομένο σύστημα οικολογικής πιστοποίησης κτηρίων. Τα έργα που λαμβάνουν την πιστοποίηση αυτή συγκεντρώνουν πόντους για πράσινες στρατηγικές οικοδόμησης σε διαφορετικές κατηγορίες.

Μάθετε Περισσότερα
boat-wheel

Το επίσημο οικολογικό σήμα των Βόρειων Χωρών. Πιστοποιεί ότι το προϊόν ικανοποιεί αυστηρά περιβαλλοντικά και ποιοτικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος.

Μάθετε Περισσότερα
boat-wheel

Τα προϊόντα που διαθέτουν πιστοποίηση MED μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο εσωτερικό των πλοίων και συμμορφώνονται με την οδηγία για τον εξοπλισμό πλοίων 2014/90/EU

Μάθετε Περισσότερα
boat-wheel

Ταξινόμηση της Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate για τις εκπομπές υλικών δομής από το 1996.

Μάθετε Περισσότερα
boat-wheel

Πιστοποίηση που υποδεικνύει τη συμμόρφωση των πιστοποιημένων προϊόντων με τα πρότυπα επίδοσης, υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος και των υποστρωμάτων.

Μάθετε Περισσότερα
boat-wheel

Επικοινωνία

    Σχόλια & Ερωτήσεις