Προετοιμασία


Ταχυστέγνωτο, αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι υψηλών στερεών, δυο συστατικών, πολυαμιδικής δικτύωσης. Περιέχει φωσφορικό ψευδάργυρο.

Εποξειδικό αστάρι

Ψευδαργυρικό εποξειδικό αστάρι δυο συστατικών, πολυαμιδικά δικτυωμένο. Προσφέρει καθοδική προστασία στις μεταλλικές επιφάνειες.

Εποξειδικό αστάρι

Ταχυστέγνωτο αντισκωριακό ειδικό αλκυδικό αστάρι ενός συστατικού.

Αλκυδικό αστάρι

Ταχυστέγνωτο αντισκωριακό αλκυδικό αστάρι ενός συστατικού. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.

Αλκυδικό αστάρι

Ταχυστέγνωτο αντισκωριακό αστάρι διαλύτου, αλκυδικής βάσης, κατάλληλο για εξωτερική χρήση σε μεταλλικές επιφάνειες.

Αλκυδικό αστάρι

Εξειδικευμένο αστάρι και υπόστρωμα διαλύτου, αλκυδικής βάσεως, πρόσφυσης σε απαιτητικές επιφάνειες, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Αλκυδικό αστάρι

Επικοινωνία

    Σχόλια & Ερωτήσεις