Συστήματα διαλύτου και ελεύθερα διαλυτών


Προετοιμασία


Ταχυστέγνωτο, αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι υψηλών στερεών, δυο συστατικών, πολυαμιδικής δικτύωσης. Περιέχει φωσφορικό ψευδάργυρο.

Εποξειδικό αστάρι

Ψευδαργυρικό εποξειδικό αστάρι δυο συστατικών, πολυαμιδικά δικτυωμένο. Προσφέρει καθοδική προστασία στις μεταλλικές επιφάνειες.

Εποξειδικό αστάρι

Ταχυστέγνωτο αντισκωριακό ειδικό αλκυδικό αστάρι ενός συστατικού.

Αλκυδικό αστάρι

Ταχυστέγνωτο αντισκωριακό αλκυδικό αστάρι ενός συστατικού. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.

Αλκυδικό αστάρι

Ταχυστέγνωτο αντισκωριακό αστάρι διαλύτου, αλκυδικής βάσης, κατάλληλο για εξωτερική χρήση σε μεταλλικές επιφάνειες.

Αλκυδικό αστάρι

Εξειδικευμένο αστάρι και υπόστρωμα διαλύτου, αλκυδικής βάσεως, πρόσφυσης σε απαιτητικές επιφάνειες, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Αλκυδικό αστάρι

Επιχρίσματα


Τροποποιημένο εποξειδικό χρώμα δυο συστατικών. Κατάλληλο και για εμβάπτιση.

Εποξειδικό επίχρισμα

Ταχυστέγνωτο εποξειδικό χρώμα δυο συστατικών, δικτυώμενο με αμίνη, ανθεκτικό στη μηχανική και χημική καταπόνηση. Κατάλληλο και για εμβάπτιση.

Εποξειδικό επίχρισμα

Ταχυστέγνωτο πολυουρεθανικό αντισκωριακό χρώμα δυο συστατικών, σε ημιμάτ φινίρισμα. Σκληρυντής αλιφατικός ισοκυανικός.

Πολυουρεθανικό επίχρισμα

Εξαιρεκτικά ανθεκτικό πολυουρεθανικό χρώμα δυο συστατικών, που δεν παθαίνει κιμωλίαση σε σατινέ φινίρισμα. Σκληρυντής αλιφατικός ισοκυανικός.

Πολυουρεθανικό επίχρισμα

Εξαιρετικά ανθεκτικό πολυουρεθανικό χρώμα δυο συστατικών σε γυαλιστερό φινίρισμα. Σκληρυντής αλιφατικός ισοκυανικός.

Πολυουρεθανικό επίχρισμα

Ταχυστέγνωτο αντισκωριακό ακλυδικό χρώμα ενός συστατικού σε ημι-μάτ φινίρισμα.

Βερνικόχρωμα

Ταχυστέγνωτη, αντισκωριακή αλκυδική επίστρωση ενός συστατικού, σε σατινέ φινίρισμα.

Βερνικόχρωμα

Ταχυστέγνωτο, αλκυδικό χρώμα ενός συστατικού σε γυαλιστερό φινίρισμα.

Βερνικόχρωμα

Θιξοτροπικό χρώμα διαλύτου, αλκυδικής βάσης, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, τόσο σε ξύλινες όσο και σε μεταλλικές επιφάνειες.

Βερνικόχρωμα

Επικοινωνία

    Σχόλια & Ερωτήσεις