Κοινά σημεία και διαφορές των προϊόντων νερού και των προϊόντων διαλύτου

Ας αναλογιστούμε τα χημικά συστατικά των επιχρισμάτων για μεταλλικές επιφάνειες:

Το πιο σημαντικό από αυτά  που καθορίζει και τις ιδιότητες του επιχρίσματος, είναι η ρητίνη η οποία μπορεί να είναι εποξειδική, αλκυδική, ακρυλική ή πολυουρεθανική.

Ένα άλλο βασικό συστατικό είναι ο διαλύτης, ο οποίος καθορίζει τη ρευστότητα του επιχρίσματος. Το συστατικό αυτό μπορεί να είναι χημικός διαλύτης ή νερό. Καθώς το επίχρισμα στεγνώνει μετά την εφαρμογή του ο διαλύτης εξατμίζεται και στο στεγνό φιλμ του επιχρίσματος παραμένουν όλα τα υπόλοιπα συστατικά του. Ανάλογα λοιπόν με τον διαλύτη που περιέχουν τα προϊόντα χωρίζονται σε διαλύτου και υδατοδιαλυτά (νερού).

Ο σκοπός των μεταλλικών επικαλύψεων, είτε είναι βάσεως νερού είτε βάσεως διαλύτη, είναι ο ίδιος: η προστασία των μεταλλικών προϊόντων από τη διάβρωση. Αλλά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες τους είναι διαφορετικές. Ως αποτέλεσμα, το καθένα αποδίδει διαφορετικά σύμφωνα με διαφορετικές παραμέτρους.

Για την επιλογή του κατάλληλου προϊόντος επικάλυψης για τις συγκεκριμένες ανάγκες, πρέπει να ληφθούν υπόψη το περιβάλλον που θα εφαρμοστεί και θα εκτεθεί η επίστρωση, τον χρόνο συντήρησης αυτής, το διεθνές πρότυπο συστήματος βαφής που πρέπει να συμμορφωθεί και την νοοτροπία της εταιρίας ως προς την βιωσιμότητα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ο υπάρχον εξοπλισμός, ο τύπος και το είδος των προς βαφή μεταλλικών επιφανειών και φυσικά η διαδικασίας που θα ακολουθηθεί, αν δηλαδή θα πραγματοποιηθεί πρώτα η βαφή ή η συναρμολόγηση.

Αναγνώριση του χρονοδιαγράμματος και της προθεσμίας του έργου. Προσδιορισμός του επιθυμητού χρόνου στεγνώματος και της ημερήσιας έκτασης επιφανείας που μπορεί να βαφεί.

Σκεφτείτε τον προϋπολογισμό σας, έχοντας κατά νου ότι ορισμένα προϊόντα απαιτούν υψηλότερη αρχική επένδυση, αλλά αποδίδουν μακροπρόθεσμα.

Και τα δύο συστήματα έχουν τα πλεονεκτήματά τους, οπότε προκειμένου να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις πρέπει να γνωρίζουμε τις μεταξύ τους ομοιότητες και τις διαφορές.

Ομοιότητες και διαφορές των δυο αυτών κατηγοριών

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ – VOCs)

Η πιο επιβλαβής για το περιβάλλον, συνέπεια των προϊόντων διαλύτου είναι η εξάτμιση των διαλυτών τους, δηλαδή οι πτητικές οργανικές ενώσεις οι οποίες αυξάνουν το όζον στο επίπεδο του εδάφους και συμβάλλουν στην αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Αυστηρές περιβαλλοντικές νομοθεσίες απαιτούν από τις εταιρείες να μειώσουν τα επίπεδα των πτητικών οργανικών ενώσεων που εκπέμπουν και όλο και περισσότερες χώρες έχουν αρχίσει να δημιουργούν νομοθεσίες που απαγορεύουν τη χρήση προϊόντων διαλύτου λόγω υψηλών εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων.

Αντιθέτως, από τα υδατοδιαλυτά προϊόντα εξατμίζεται σχεδόν αποκλειστικά νερό. Ειδικά στο στάδιο της εφαρμογής το οικολογικό αποτύπωμα των υδατοδιαλυτών προϊόντων είναι πολύ μικρότερο από αυτό των προϊόντων διαλύτου. Επιπροσθέτως, καθώς ο καθαρισμός των υδατοδιαλυτών χρωμάτων γίνεται με νερό δεν παράγονται επιπλέον πτητικές οργανικές ενώσεις κατά τη διαδικασία αυτή.

Ένας άλλος τρόπος μείωσης των επιβλαβών εκπομπών μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση προϊόντων υψηλών στερεών, με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε VOC.

Η αυξανόμενη σημασία της βιωσιμότητας είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο όλο και περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούν είτε υδατοδιαλυτά προϊόντα είτε προϊόντα υψηλών στερεών. Οι εταιρείες μπορούν με αυτό τον τρόπο να μειώσουν τις εκπομπές τους, έχοντας θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και καλύπτοντας αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Υγεία και ασφάλεια

Οι αναθυμιάσεις από τα προϊόντα διαλύτου είναι πιο έντονες και επικίνδυνες για τους ανθρώπους όταν τις εισπνέουν.

Σε σχέση με την επαφή τους με το δέρμα, κανένας από τους δύο τύπους προϊόντων,  δεν ενδείκνυται να έρχεται σε επαφή με το δέρμα. Παρ’ όλα αυτά τα υδατοδιαλυτά δεν είναι το ίδιο επιβλαβή με τα προϊόντα διαλύτου. Τα προϊόντα νερού είναι ασφαλέστερη επιλογή τόσο για το περιβάλλον όσο και για την υγεία των ανθρώπων που τα εφαρμόζουν.

Είναι σημαντικό επίσης να τονιστεί ότι ανεξάρτητα από το προϊόν που χρησιμοποιείται, οι εφαρμοστές πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας όπως προστατευτικά γάντια, ρούχα και προστασία των ματιών, καθώς και αναπνευστική προστασία σε περίπτωση ανεπαρκούς εξαερισμού, καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Γενικότερα, η χρήση υδατοδιαλυτών επιχρισμάτων συνεπάγεται λιγότερους κινδύνους, ενοχλήσεις, ερεθισμούς και άλλες επιβλαβείς συνέπειες για τον χρήστη.

Διάρκεια ζωής

Τα προϊόντα διαλύτου έχουν διάρκεια ζωής περίπου δυο χρόνια, ενώ τα περισσότερα υδατοδιαλυτά έχουν διάρκεια ζωής ένα χρόνο. Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι τα βακτήρια ζουν στο νερό. Ωστόσο, είναι δυνατόν να επιμηκυνθεί η διάρκεια ζωής των υδατοδιαλυτών προϊόντων, με την προσθήκη συγκεκριμένων χημικών ουσιών (π.χ. συντηρητικών) στην παραγωγή τους. Όμως, πάρα πολλά βιοκτόνα μπορεί να είναι επιβλαβή για το περιβάλλον και την υγεία και γι’ αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια και βιώσιμο τρόπο.

Αντιδιαβρωτικές ιδιότητες και αντοχή στις καιρικές συνθήκες

Οι πρώτες ύλες στα υδατοδιαλυτά επιχρίσματα είναι διαφορετικές από ό, τι στα επιχρίσματα διαλυτών, δεδομένου ότι πρέπει να αποθηκεύονται στο νερό. Αλλά ο διαλύτης – είτε ένας χημικός διαλύτης είτε το νερό – εξατμίζεται μετά την εφαρμογή από το φιλμ της επίστρωσης, και έτσι δεν είναι εκεί για να επηρεάσει τη διάβρωση αργότερα.

Οι άνθρωποι που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα χρώματα και τις επικαλύψεις μπορεί να πιστεύουν ότι δεδομένου ότι το νερό προκαλεί σκουριά στο μέταλλο, τα προϊόντα που διαλύονται με νερό δεν μπορούν να είναι αντιδιαβρωτικά. Ορισμένοι χρήστες υδατοδιαλυτών προϊόντων ανησυχούν ιδιαίτερα για την ποιότητα της επικάλυψης όταν βλέπουν flash rust. Flash rust είναι σκουριά που σχηματίζεται γρήγορα όταν το χρώμα είναι ακόμα υγρό λόγω της ύπαρξης νερού στο προϊόν βαφής. Αλλά αυτό είναι κάτι που μπορεί να αποφευχθεί. Στην Tikkurila, για παράδειγμα, διαμορφώνουμε χρώματα έτσι ώστε να μην σχηματίζεται flash rust.

Όταν εξετάζετε τις αντιδιαβρωτικές ιδιότητες ενός προϊόντος και την αντοχή του στις καιρικές συνθήκες πρέπει να λάβετε υπόψη σας τις ιδιότητες κάθε προϊόντος χωριστά. Η σύγκριση προϊόντων πολυουρεθάνης με εποξειδικά μπορεί να είναι σαν να συγκρίνετε τελείως διαφορετικά πράγματα. Για παράδειγμα, ακρυλικά υδατοδιαλυτά προϊόντα μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη αντοχή στις καιρικές συνθήκες από κάποια προϊόντα διαλύτου ειδικά σε ότι αφορά τη διατήρηση της γυαλάδας και της απόχρωσης.

Συνθήκες εφαρμογής

Τα προϊόντα διαλύτου είναι λίγο πιο εύκολα στην εφαρμογή τους, επειδή «συγχωρούν» περισσότερο τις μολυσμένες επιφάνειες. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επικαλύψεις διαλυτών όταν υπάρχουν ίχνη λίπους και βρωμιάς στην μεταλλική επιφάνεια στην οποία εφαρμόζονται. Με αντίστοιχες υδατοδιαλυτές λύσεις, είναι απαραίτητο ένα καθαρό περιβάλλον και επιφάνεια. Πρέπει να είστε πιο σχολαστικοί, ακριβείς και καθαροί καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας για να εξασφαλίσετε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Επιπροσθέτως, με τα προϊόντα διαλύτου μπορείτε να επιτύχετε την επιθυμητή προστασία με λίγο λιγότερη ποσότητα προϊόντος από ότι με τα αντίστοιχα υδατοδιαλυτά. Ορισμένα προϊόντα διαλύτου, σε σχέση με τα αντίστοιχα υδατοδιαλυτά,  μπορούν να εφαρμοστούν ως μια επίστρωση απευθείας στη μεταλλική επιφάνεια παρέχοντας υψηλό πάχος τελικού ξηρού υμένα,  καλή κάλυψη, λεία και ομοιόμορφη επιφάνεια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η περιεκτικότητα σε στερεά των υδατοδιαλυτών προϊόντων είναι συνήθως χαμηλότερη από αυτή των προϊόντων διαλύτου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απαιτείται μεγαλύτερη ποσότητα για την επίτευξη του ίδιου ξηρού φιλμ καθώς θα απαιτηθούν 2-3 στρώσεις με τον αντίστοιχο χρόνο στεγνώματος για κάθε στρώση. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένα υδατοδιαλυτά προϊόντα, υψηλών στερεών, που μπορούν να εφαρμοστούν σε μία μόνο στρώση.

Αναφορικά με την εφαρμογή και το στέγνωμα, τα υδατοδιαλυτά επιχρίσματα επηρεάζονται περισσότερο από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Αν το προϊόν εφαρμόζεται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, το νερό δεν θα μπορέσει να εξατμιστεί όπως θα έπρεπε και το χρώμα θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να στεγνώσει. Για παράδειγμα, τον χειμώνα ίσως αντιμετωπίσετε προβλήματα με τον ψεκασμό, το δούλεμα και το άπλωμα. Το καλοκαίρι ίσως αντιμετωπίσετε προβλήματα στεγνώματος και τρεξίματος, τα οποία θα μπορούσαν να συμβούν και με επιχρίσματα με βάση τον διαλύτη.

Η λύση που προτείνεται για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων είναι η εφαρμογή των επιχρισμάτων σε χώρο με ελεγχόμενες συνθήκες και υγρασία, ιδανικά από 20 – 70%.

 

Εξοπλισμός για την εφαρμογή επιχρισμάτων σε μεταλλικές επιφάνειες, καθαρισμός και απόρριψη

Μια από τις κύριες διαφορές ανάμεσα στα επιχρίσματα διαλύτου και τα υδατοδιαλυτά είναι ότι τα προϊόντα διαλύτου είναι εξαιρετικά εύφλεκτα. Λόγω αυτού, η μεταφορά, η αποθήκευση και η απόρριψή τους πρέπει να γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Συμφωνία σχετικά με τη διεθνή οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων / European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), τα προϊόντα αυτά δεν μπορούν να μεταφερθούν με οποιοδήποτε φορτηγό. Επιπλέον, απαιτούν ειδικό αντιεκρηκτικό εξοπλισμό. Ακόμη, η ασφάλιση αυτών των προϊόντων μπορεί να είναι υψηλότερη σε κάποιες χώρες.

Από την άλλη, τα υδατοδιαλυτά προϊόντα δεν είναι εύφλεκτα και λόγω αυτού δεν απαιτείται υψηλή ασφάλιση εύφλεκτων προϊόντων ή επιπρόσθετος εξοπλισμός για εύφλεκτα υλικά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην κατηγοριοποίηση των υδατοδιαλυτών και των προϊόντων διαλύτου – το ADR δεν περιέχει ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά των υδατοδιαλυτών προϊόντων καθώς δεν είναι εύφλεκτα.

Τέλος, και οι δυο κατηγορίες προϊόντων μεταλλικών επιχρισμάτων απαιτούν συγκεκριμένα καθαριστικά προϊόντα για τον καθαρισμό τους αφότου στεγνώσουν. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των υδατοδιαλυτών προϊόντων είναι ότι όσο το χρώμα είναι ακόμα υγρό μπορείτε να το καθαρίσετε με νερό.

Συμπερασματικά

Τα υδατοδιαλυτά επιχρίσματα  δεν είναι απαραιτήτως η σωστή λύση για κάθε σκοπό. Μπορεί να αποτελούν καλή επιλογή αν για παράδειγμα μακροπρόθεσμος στόχος της εταιρείας σας είναι να μειώσετε το αρνητικό αποτύπωμα που έχουν οι δραστηριότητές σας στο περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιθανό να επιβάλλει αυστηρότερη νομοθεσία, μπορεί επίσης να προετοιμάζεστε για το ενδεχόμενο ότι το ίδιο μπορεί να συμβεί και στη χώρα μας.

 

Πίνακας σύγκρισης προϊόντων διαλύτου και προϊόντων νερού

Επιχρίσματα διαλύτου για μέταλλα Επιχρίσματα νερού για μέταλλα
ΠΟΕ (VOCs) Υψηλά επίπεδα ΠΟΕ Χαμηλά επίπεδα ΠΟΕ
Υγεία και ασφάλεια Κίνδυνος να εισπνεύσετε αναθυμιάσεις κατά την εφαρμογή ή τη διαδικασία στεγνώματος.

Επικίνδυνο κατά την επαφή με το δέρμα

Κίνδυνος να εισπνεύσετε αναθυμιάσεις κατά την εφαρμογή (όχι κατά τη διαδικασία στεγνώματος)

Ορισμένα προϊόντα (εποξειδικά και πολυουρεθανικά) είναι επικίνδυνα όταν έρχονται σε επαφή με το δέρμα

Διάρκεια ζωής Περίπου 2 χρόνια Περίπου 1 χρόνος (που μπορεί όμως να παραταθεί προσθέτοντας χημικά στη σύνθεσή τους)
Αντισκωριακή δράση και αντοχή στις καιρικές συνθήκες Εξαρτάται από το προϊόν Εξαρτάται από το προϊόν
Συνθήκες εφαρμογής Μπορεί να εφαρμοστεί και σε μη καθαρές επιφάνειες (με ίχνη βρωμιάς ή γράσου).

Μπορεί να χρειαστεί μόνο μια στρώση.

Επηρεάζονται λιγότερο από τις περιβαλλοντικές συνθήκες

Απαιτεί καθαρές επιφάνειες και καθαρό περιβάλλον

Μπορεί να χρειαστούν περισσότερες στρώσεις

Επηρεάζονται περισσότερο από τις περιβαλλοντικές συνθήκες

Εξοπλισμός, καθαρισμός και απόρριψη Εξαιρετικά εύφλεκτα. Απαιτούν αντιεκρηκτικό εξοπλισμό και πρόσθετη ασφάλιση

Η μεταφορά, η αποθήκευση και η απόρριψή τους πρέπει να γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό

Απαιτούν ειδικά καθαριστικά τόσο όταν είναι υγρά όσο και αφότου στεγνώσουν

Δεν είναι εύφλεκτα, δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός ή επιπρόσθετη ασφάλιση

Η μεταφορά, η αποθήκευση και η απόρριψή τους πρέπει να γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό

Απαιτούν ειδικά καθαριστικά όταν είναι στεγνά, όχι όμως και όταν είναι σε υγρή μορφή

Για να μη χάνετε κανένα άρθρο

Κάντε εγγραφή στο newsletter της Tikkurila